Ciekawe linki
Pobieralnia
Aktualno¶ci

Aktualno¶ci

 


W tej zak³adce znajd± Pañstwo informacje dotycz±ce harmonogramów zajêæ oraz wszelkich zmian w harmonogramach. Bêd± tu równie¿ umieszczane informacje dla rodziców, zdjêcia oraz informacje o wydarzeniach dotycz±cych Szko³y Effort.


 

UWAGA!
Rozpoczynamy nabór na kursy na rok szkolny 2017/2018.


 

 

Przejd¼ do:

Oferta
 
Kursy wakacyjne
 
Przedszkola
 
O Szkole
 
Kontakt
 
Zadzwoñ ju¿ teraz i zapisz siê na kurs: 668-003-205