Ciekawe linki
Pobieralnia
Aktualności

Informacje o egzaminie FCE

First Certificate in English (FCE) to jeden z najpopularniejszych angielskich certyfikatów językowych na poziomie średniozaawansowanym wyższym (upper intermediate), wydawanych bezterminowo przez University of Cambridge Local Examinations Syndicate na podstawie testu złożonego z pięciu części.

Egzamin jest organizowany w trzech sesjach - wiosennej (marzec), letniej (maj-czerwiec) i zimowej (listopad-grudzień). W Polsce jest organizowany przez British Council w Warszawie oraz przez jego filie w kilku innych miastach Polski. Egzamin FCE, tak jak inne egzaminy tego typu - jest płatny. Egzamin może zdać każda osoba, której językiem ojczystym nie jest język angielski.

EGZAMIN SKŁADA SIĘ Z PIĘCIU CZĘŚCI:

Reading

Czytanie (1 godzina) składa się z trzech części i 30 pytań:
Część 1 - test wielokrotnego wyboru;
Część 2 - uzupełnianie brakujących wyrazów;
Część 3 - dopasowywanie odpowiedzi na pytania do fragmentów tekstu.
Za każdą poprawną odpowiedź w Częściach 1 i 2 otrzymuje się dwa punkty, a w Części 3 jeden punkt.
Szczegółowy opis tej części egzaminu oraz przykładowy test znajdziesz na stronie Cambridge ESOL Candidate Support.

Writing

Pisanie (1 godzina 20 minut) składa się z dwóch części.
Część 1 - zadanie obowiązkowe (120-150 słów);
Część 2 - kandydat musi napisać tekst (120-180 słów) w formie artykułu, listu, sprawozdania, eseju, recenzji lub opowiadania na jeden z pięciu tematów. Jeden z tematów w drugiej części dotyczy książki z listy nieobowiązkowych lektur.

Szczegółowy opis tej części egzaminu oraz przykładowy test znajdziesz na stronie Cambridge ESOL Candidate Support.

Zalecane lektury do egzaminu FCE na rok 2012:

William Thackeray: Vanity Fair (Black Cat lub inne wydanie)
Mary Stewart: This Rough Magic (OUP)

Zalecane lektury do egzaminu FCE for Schools na rok 2012:

William Shakespeare: Macbeth (The ELT Graphic Novel, Heinle Cengage Learning)
Joe Simpson: Touching the Void (Macmillan lub inne wydanie).

Use of English

Zastosowanie struktur językowych (45 minut) składa się z czterach części i 42 pytań:
Część 1 - test wielokrotnego wyboru;
Część 2 - uzupełnianie brakujących wyrazów spośród podanych możliwości;
Część 3 - tworzenie wyrazów pochodnych;
Część 4 - przekształcanie wyrazów.
Za każdą poprawną odpowiedź. W Częściach 1, 2 i 3 otrzymuje się jeden punkt, a w Części 4 maksymalnie dwa punkty.
Szczegółowy opis tej części egzaminu oraz przykładowy test znajdziesz na stronie Cambridge ESOL Candidate Support.

Listening

Rozumienie ze słuchu (około 40 minut) składa się z czterech części i 30 pytań:
Część 1 - test wielokrotnego wyboru;
Część 2 - uzupełnianie zdań;
Część 3 - dopasowywanie odpowiedzi na pytania do fragmentów tekstu;
Część 4 - test wielokrotnego wyboru.

Każdy tekst jest odtwarzany dwukrotnie. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymuje się jeden punkt. W nagraniach pojawiają są różne rodzaje akcentów.
Szczegółowy opis tej części egzaminu oraz przykładowy test znajdziesz na stronie Cambridge ESOL Candidate Support.

Speaking

Egzamin ustny (14 minut) składa się z czterech części:
Część 1 - przedstawienie się i rozmowa kandydatów z egzaminatorem o domu, rodzinie, szkole, pracy, planach na przyszłość, itp.;
Część 2 - dłuższe indywidualne wypowiedzi, omówienie zestawu zdjęć;
Część 3 - rozmowa kandydatów między sobą;
Część 4 - dyskusja z egzaminatorem na zadany temat.
W tej części egzaminu standardowo bierze udział dwóch kandydatów i dwóch egzaminatorów.
Szczegółowy opis tej części egzaminu oraz przykładowy test znajdziesz na stronie Cambridge ESOL Candidate Support.
Ustna część egzaminu FCE jest oceniana w Polsce przez doświadczonych, starannie przeszkolonych egzaminatorów.

JAKA JEST SKALA OCEN?

Za każdą część egzaminu można uzyskać po tyle samo punktów (40 za każdą część, w sumie 200). Na podstawie testu wydawane są oceny pozytywne A, B i C, oraz oceny negatywne D i E. Aby zdać egzamin na ocenę C, kandydat musi zdobyć co najmniej 60% wszystkich punktów.

Oceny:
Ocena A - 80% i powyżej
Ocena B - 75 - 79%
Ocena C - 60 - 74%
Poziom B1 wg CEFR* - 45 - 59%*
Ocena negatywna (Fail)- 44% i poniżej
*CEFR = Council of Europe Framework of Reference (skala poziomów Rady Europy)

NOWOŚĆ

Od marca 2011 roku University of Cambridge ESOL Examinations wprowadziło rozszerzoną certyfikację dla swoich egzaminów. Kandydaci zdający egzaminy z języka angielskiego, którzy nie uzyskają pozytywnej oceny ze zdawanego egzaminu, lecz zdobędą ilość punktów świadczącą o znajomości języka na niższym poziomie według skali poziomów Rady Europy, otrzymają certyfikat potwierdzający ten fakt. W miejscu oceny pojawi się następująca informacja:
Council of Europe Level B1 - w przypadku egzaminu FCE.

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO EGZAMINU FCE?

Kurs przygotowawczy nie jest warunkiem przystąpienia do egzaminu FCE, jednak przygotowanie pod okiem doświadczonego nauczyciela może być bardzo pomocne. Większe księgarnie w Polsce oferują szeroki wybór podręczników przygotowujących do FCE. Materiały pomocne w przygotowaniu do egzaminu dostępne są również w Bibliotakch Brytyjskich na ternie całego kraju.

Przejdź do:

Oferta

Kursy wakacyjne

Przedszkola

O Szkole

Kontakt

Zadzwoń już teraz i zapisz się na kurs: 668-003-205